Kúpa/prepis spoločnosti

Komplexné vybavenie, výhodné podmienky a zdanenie

Založenie novej spoločnosti – 400€

 • Základné imanie spoločnosti je 5000€ (o základnom imaní stačí len čestné vyhlásenie)
 • Výpis z registra trestov
 • Podpis dokumentácie pred notárom alebo na matrike
 • Lehota na živnostenské oprávnenie a zápis do obchodného registra je 2-3 týždne
 • Vyžiadanie registračného čísla po registrácii spoločnosti sú maximálne 4 týždne

Kúpa hotovej spoločnosti – 400€ – 800€

 • Prehlásenie o základnom imaní vás nezaťažuje (uskutočnilo sa pri založení spoločnosti)
 • Odo dňa podpisu zmluvy môžete obchodovať, nakupovať, fakturovať
 • Pri prepise spoločnosti môžete zmeniť meno spoločnosti, sídlo a môžete rozširovať činnosti podnikania
 • Lehota prepisu a záznamu je približne 7-14 dní

Hotová spoločnosť s plnohodnotným EU daňovým číslom – 2500€ – 3500€

 • Je oprávnená na vrátenie DPH a môže nakupovať bez DPH, môže fakturovať mimo Slovenska vo/z všetkých EU štátoch
 • Žiadanie a posúdenie plnohodnotného EU daňového čísla je komplikované, preto je jednoduchšie začať podnikanie s hotovou spoločnosťou
 • Ponúkame len kontrolované spoločnosti
 • Lehota zmeny a záznamu je približne 7-14 dní

Je výhodná:

 • pre spoločnosti obchodujúce s tovarom
 • pre spoločnosti, ktoré poskytujú služby iným spoločnostiam EÚ
 • alebo pre podnikateľov, ktorí môžu jednoducho premiestniť svoje výrobné činnosti na Slovensko.

Je nevýhodná:

 • pre spoločnosti so zahraničnými nehnuteľnosťami (prevádzkovanie hotelov, penziónov, fungujú v spojení so zahraničným miestom prevádzky)
 • pre tých, ktorí poskytujú služby len zahraničným súkromným osobám, (keďže za činnosti vykonané v zahraničí musia platiť tamojšiu DPH) – ale so spoločnosťou s bielou kartou môžu fakturovať pre súkromné osoby bez DPH.

Výhody rôznych spoločností

 • Spoločnosti s daňovým identifikačným číslom
  • Tieto spoločnosti nie sú registrované na DPH, majú len obyčajné daňové identifikačné číslo
  • Nemôžu nakupovať bez DPH a nemôžu žiadať o vrátenie zaplatenej DPH
  • Pre zahraničnú spoločnosť môžu fakturovať len tovar, služby nie
  • Od zahraničných spoločností môžu kupovať len tovar do 14 000€/rok, služby môžu len vtedy, ak majú EU daňové identifikačné číslo
  • Výhodou je fakturovanie bez DPH
  • Môžu byť prospešné pre spoločnosti, ktoré poskytujú menšie služby, nakoľko svoje produkty môžu predávať bez DPH, preto sú lacnejšie než spoločnosti s DPH
  • Slovenské spoločnosti, ktoré majú obrat za posledných 12 mesiacov viac ako 49 000€ sa stávajú platcami DPH
 • Spoločnosti s EU daňovým identifikačným číslom a bielou kartou
  • Zjednodušená forma, ktorá sa v zahraničí uplatňuje ako plnohodnotná spoločnosť s EU daňovým identifikačným číslom
  • Zo zahraničia môžu nakupovať bez DPH, ale pri kúpe tovaru alebo služby od zahraničnej súkromnej osoby alebo spoločnosti musia zaplatiť podľa zákona 20% DPH na Slovensku
  • na Slovensku platia 20% DPH len pri kúpe tovaru a/alebo služby od spoločnosti, ktorá je platiteľom DPH, od súkromnej osoby a firmy, ktorá je neplatcom DPH, môže nakupovať bez DPH
  • tovar zakúpený v zahraničí a jeho presun do tretieho štátu sa uskutočňuje bez zaplatenia DPH. Pri kúpe netreba zaplatiť DPH na Slovensku a aj predaj sa fakturuje bez DPH
  • výhodná je ešte pre spoločnosť, ktorá poskytuje služby na Slovensku, nakoľko v EU štátoch môže nakupovať bez DPH (napr. kancelárske potreby, počítače, atď.) a takto namiesto maďarskej 27% DPH zaplatí len na Slovensku predpísanú 20% DPH, ale nemôže žiadať o jej vrátenie, ale pri predaji fakturuje bez DPH
  • pre Slovenské aj zahraničné spoločnosti a súkromné osoby fakturuje bez DPH
  • pre nákupno-predajné spoločnosti sú nevýhodné, lebo zo zakúpeného tovaru nemôže žiadať o vrátenie DPH
  • spoločnosti s bielou kartou odporúčame len dočasne
 • Spoločnosť s ružovou kartou a plnohodnotným daňovým identifikačným číslom
  • Spoločnosť, ktorá pôsobí na Slovensku už nejaký čas a má príjem, môže požiadať o EU daňové identifikačné číslo a registráciu k DPH
  • má daňové číslo, ktoré je možné skontrolovať na stránke európskej komisie www.finstat.sk
  • ak váš zahraničný obchodný partner má tiež EU daňové identifikačné číslo, môžete medzi sebou nakupovať bez DPH
  • pri kúpe od slovenskej platcovskej spoločnosti zaplatí DPH, ale je možné požiadať o jej vrátenie
  • od súkromnej osoby aj neplatcovskej spoločnosti na Slovensku aj v zahraničí kupuje bez DPH a takto sa nedá požiadať o jej vrátenie
  • pri predaji na Slovensku na vystavenom pokladničnom doklade / faktúre je uvedená 20% DPH platná na Slovensku, kde váš partner môže žiadať o jej vrátenie v závislosti či je platcom alebo neplatcom DPH
  • pri predaji do zahraničia sa vystavuje faktúra pre súkromné osoby s 20% DPH a pre platcovské spoločnosti bez DPH