Účtovníctvo a mzdové účtovníctvo

Účtovníctvo:

 • Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva
 • Účtovanie pokladničných dokladov a výpisov z účtu
 • Účtovanie prichádzajúcich a odchádzajúcich faktúr
 • Mesačné podanie daňového priznania k DPH
 • Vedenie hnuteľného a nehnuteľného majetku
 • Zhotovenie výkazov o príjmoch a výdavkoch
 • Vedenie účtovnej knihy a účtovného denníka
 • Daňové priznanie
 • Zastúpenie pred daňovým úradom a pred miestnymi samosprávami
 • Príprava žiadostí a podaní
 • Elektronická klientska podpora
 • Príprava auditu
 • Spolupráca pri audite

Mzdové účtovníctvo a register:

 • Zhotovenie pracovnej zmluvy
 • Nahlásenie a vyhlásenie zamestnancov (sociálna a zdravotná poisťovňa)
 • Výpočet mesačnej mzdy, zaúčtovanie a odoslanie výplatných pásov v e-maili
 • Zhotovenie a odovzdanie mesačných hlásení: sociálna a zdravotná poisťovňa, daňový úrad
 • Vedenie registra podľa predpisov

Poplatok za účtovnícke služby

 1. s.r.o. vykonávajúca aktívnu činnosť
  • mesačná základná mzda 70€/mesiac/ do 40 účtovníckych položiek (obsahuje mesačné daňové priznanie)
 2. podvojné účtovníctvo
  • nad 40 účtovníckych položiek cena ďalších položiek 1€ za položku sa ráta:
   • každý výdavkový alebo príjmový pokladničný doklad (príjem zaúčtujeme jedným pokladničným dokladom na pokladňu za deň)
   • každá prijatá a vystavená faktúra
   • každý jeden pohyb na bankovom účte
 3. mzdové účtovníctvo
  • každý registrovaný zamestnanec: 20€/mesiac
 4. zhotovenie ročnej správy a daňového priznania
  • podvojné účtovníctvo 70€
  • jednoduché účtovníctvo podľa množstva 50€
 5. ostatné
  • dodatočné daňové priznanie (oneskorený účtovnícky materiál) 20€
  • vybavenie dobrovoľnej registrácie k DPH 150€
  • zhotovenie a odoslanie štatistického hlásenia 20€/príležitosť
  • odovzdanie Intrastat-u 30€/príležitosť
  • účasť na kontrole 30€/hodina (zahrňuje cestu tam aj späť)
 6. konzultácia
  • zadarmo
   • konzultácia pred založením spoločnosti
   • účtovná konzultácia
   • odpovede na všeobecné otázky e-mailom alebo telefonicky
  • konzultácia s audítorom
   • za poplatok

Cena za zhotovenie ročnej správy a daňového priznania 80€.