Pre našich maďarských klientov

Komplexné vybavenie, výhodné podmienky a zdanenie…

Slovenská spoločnosť – výhody zdanenia

 • 20% slovenská DPH
 • 21% daň z príjmu právnických osôb (daň zo zisku), od roku 2020 15% do 100 000€ z celkového príjmu
 • 7% daň z dividend (po zaplatení 15% alebo 21% dane z príjmu právnických osôb)
 • 0% očakávaná daň
 • 0% daň z vyšších príjmov
 • 0% miestna daň z podnikania
 • 0% príspevok na zdravotnú starostlivosť
 • 0% daň z prevodu majetku a daň z dedičstva
 • 0% registračná daň vozidla
 • 0% solidárna daň

Slovenská spoločnosť – ďalšie výhody

 • zamestnanci nemusia mať v slovenskej spoločnosti osemhodinovú pracovnú zmluvu – je možná až 1 hodina denne (odvody sú úmerne nižšie)
 • konateľom a majiteľom môže byť ktorýkoľvek občan EU a OECD
 • konateľ nemusí byť zamestnancom slovenskej spoločnosti
 • ako internetový obchod môžete fakturovať pre Maďarsko s 20% DPH (existuje limit)
 • základné imanie (5000€) nie je potrebné vkladať na bankový účet (stačí ho nahlásiť) po zápise do obchodného registra sa dá voľne použiť, môžu byť uložené v pokladni alebo môžu sa minúť v spoločnosti
 • vrátenie DPH za vozidlá a za palivo
 • môžete obchodovať bez DPH s maďarskými spoločnosťami (v prípade platcovskej registrovanej slovenskej spoločnosti – viď nižšie)
 • na vrátenie DPH môžu byť zaúčtované pokladničné bloky pod 1000€
 • jednoduchšie sa dajú odpočítať výdavky zo základov dane
 • pokladničný limit nie je, jednotlivé platby (alebo príjmy) nemôžu byť vyššie ako 5000€
 • daň z nehnuteľnosti sa platí miestnej samospráve
 • daň z motorových vozidiel sa platí na vozidlá registrované na Slovensku a ktoré sa používajú v spoločnosti
 • na Slovensku za rok 2020 sa z dividend nebude platiť za zdravotné poistenie

Slovenská spoločnosť – proces a čas založenia

Je potrebné:

 • zvolené meno spoločnosti – 2-3 varianty, ak by niektoré už boli obsadené (dostupnosť môžete skontrolovať na stránke: www.finstat.sk)
 • údaje spoločníkov a konateľov (občiansky preukaz a pobytová karta) – najjednoduchší prípad ak je jedna osoba spoločníkom aj konateľom, ale môžu byť aj rôzne osoby
 • ak je spoločníkom právnická osoba, je potrebné výpis z obchodného registra s overeným slovenským prekladom
 • ak je spoločníkom občan Slovenskej Republiky nemôže mať daňový dlh – v prípade zahraničných klientov sa to neskúma
 • výpis z registra trestov konateľa s overeným slovenským prekladom

Čas:

 • založenie novej slovenskej spoločnosti trvá jeden mesiac
 • kúpa/prevzatie už existujúcej slovenskej spoločnosti ihneď, čas prepisu 7-14 dní

Slovenská spoločnosť – konateľ bez nákladov, daňové postavenie

Konateľom môže byť ktorýkoľvek občan s EU adresou. Nemusí mať pracovný pomer v slovenskej spoločnosti a tiež ani výplatu konateľa, to znamená, že nemusí platiť ani odvody. Nemusí platiť odvody v zdravotnej ani v sociálnej poisťovni. Takisto nie je potrebné mať slovenské trvalé alebo prechodné bydlisko.

Je výhodná:

 • pre spoločnosti obchodujúce s tovarom
 • pre spoločnosti, ktoré poskytujú služby iným spoločnostiam EÚ
 • alebo pre podnikateľov, ktorí môžu jednoducho premiestniť svoje výrobné činnosti na Slovensko.

Je nevýhodná:

 • pre spoločnosti so zahraničnými nehnuteľnosťami (prevádzkovanie hotelov, penziónov, fungujú v spojení so zahraničným miestom prevádzky)
 • pre tých, ktorí poskytujú služby len zahraničným súkromným osobám, (keďže za činnosti vykonané v zahraničí musia platiť tamojšiu DPH) – ale so spoločnosťou s bielou kartou môžu fakturovať pre súkromné osoby bez DPH.

Výhody rôznych spoločností

 • Spoločnosti s daňovým identifikačným číslom
  • Tieto spoločnosti nie sú registrované na DPH, majú len obyčajné daňové identifikačné číslo
  • Nemôžu nakupovať bez DPH a nemôžu žiadať o vrátenie zaplatenej DPH
  • Pre zahraničnú spoločnosť môžu fakturovať len tovar, služby nie
  • Od zahraničných spoločností môžu kupovať len tovar do 14 000€/rok, služby môžu len vtedy, ak majú EU daňové identifikačné číslo
  • Výhodou je fakturovanie bez DPH
  • Môžu byť prospešné pre spoločnosti, ktoré poskytujú menšie služby, nakoľko svoje produkty môžu predávať bez DPH, preto sú lacnejšie než spoločnosti s DPH
  • Slovenské spoločnosti, ktoré majú obrat za posledných 12 mesiacov viac ako 49 000€ sa stávajú platcami DPH
 • Spoločnosti s EU daňovým identifikačným číslom a bielou kartou
  • Zjednodušená forma, ktorá sa v zahraničí uplatňuje ako plnohodnotná spoločnosť s EU daňovým identifikačným číslom
  • Zo zahraničia môžu nakupovať bez DPH, ale pri kúpe tovaru alebo služby od zahraničnej súkromnej osoby alebo spoločnosti musia zaplatiť podľa zákona 20% DPH na Slovensku
  • na Slovensku platia 20% DPH len pri kúpe tovaru a/alebo služby od spoločnosti, ktorá je platiteľom DPH, od súkromnej osoby a firmy, ktorá je neplatcom DPH, môže nakupovať bez DPH
  • tovar zakúpený v zahraničí a jeho presun do tretieho štátu sa uskutočňuje bez zaplatenia DPH. Pri kúpe netreba zaplatiť DPH na Slovensku a aj predaj sa fakturuje bez DPH
  • výhodná je ešte pre spoločnosť, ktorá poskytuje služby na Slovensku, nakoľko v EU štátoch môže nakupovať bez DPH (napr. kancelárske potreby, počítače, atď.) a takto namiesto maďarskej 27% DPH zaplatí len na Slovensku predpísanú 20% DPH, ale nemôže žiadať o jej vrátenie, ale pri predaji fakturuje bez DPH
  • pre Slovenské aj zahraničné spoločnosti a súkromné osoby fakturuje bez DPH
  • pre nákupno-predajné spoločnosti sú nevýhodné, lebo zo zakúpeného tovaru nemôže žiadať o vrátenie DPH
  • spoločnosti s bielou kartou odporúčame len dočasne
 • Spoločnosť s ružovou kartou a plnohodnotným daňovým identifikačným číslom
  • Spoločnosť, ktorá pôsobí na Slovensku už nejaký čas a má príjem, môže požiadať o EU daňové identifikačné číslo a registráciu k DPH
  • má daňové číslo, ktoré je možné skontrolovať na stránke európskej komisie www.finstat.sk
  • ak váš zahraničný obchodný partner má tiež EU daňové identifikačné číslo, môžete medzi sebou nakupovať bez DPH
  • pri kúpe od slovenskej platcovskej spoločnosti zaplatí DPH, ale je možné požiadať o jej vrátenie
  • od súkromnej osoby aj neplatcovskej spoločnosti na Slovensku aj v zahraničí kupuje bez DPH a takto sa nedá požiadať o jej vrátenie
  • pri predaji na Slovensku na vystavenom pokladničnom doklade / faktúre je uvedená 20% DPH platná na Slovensku, kde váš partner môže žiadať o jej vrátenie v závislosti či je platcom alebo neplatcom DPH
  • pri predaji do zahraničia sa vystavuje faktúra pre súkromné osoby s 20% DPH a pre platcovské spoločnosti bez DPH