Slovenské firemné vozidlo

Udržiavanie slovenského firemného vozidla je výhodnejšie aj keď hlavnú činnosť vykonáva vaša maďarská firma. Šetrí sa na váhovej, registračnej dani a povinnej sume, ale od roku 2020 hybridné a elektronické slovenské firemné vozidlá budú mať oveľa väčšie výhody.

Okrem toho, že udržiavanie slovenského firemného vozidla je užitočné môže byť aj prostriedkom daňovej optimalizácie. Ak v Maďarsku používate slovenské firemné vozidlo, neporušujete žiadny maďarský zákon.

Výhody slovenskej ŠPZ

Ak si kúpite auto v EÚ a predajca vozidla a vaša slovenská spoločnosť je tiež platcom DPH, uskutoční sa nákup bez DPH. DPH teda nebude zaplatená. Ak si chcete kúpiť firemné vozidlo na Slovensku, pri kúpe vozidla treba zaplatiť DPH a neskôr môžete požiadať o jej vrátenie.

So slovenskou ŠPZ si ušetríte peniaze.

  • Pri kúpe vozidla môžete požiadať o vrátenie DPH, ak si kúpite auto od spoločnosti, ktorá je platcom DPH
  • Váhová daň na Slovensku neexistuje
  • Registračná daň platí iba pri vozidiel nad 80kW
  • Za firemné vozidlá registrované na Slovensku sa platí daň, ich sadzba je výhodnejšia než maďarská daň z vozidla
  • Z ceny pri tankovaní na Slovensku do slovenského firemného vozidla sa dá požiadať o vrátenie DPH, 80-100% súčtu pokladničného bloku je možné odpísať na náklady
  • Na Slovensku je výhodnejšie poistné, ako v Maďarsku
  • Vaše vozidlo sa dá zaregistrovať ako úžitkové vozidlo (kategória N1)
  • Ročná cestná daň má tiež výhodnejšie podmienky na Slovensku než v Maďarsku
  • Odpis nákladov na hybridné a elektronické vozidlá znížili zo 4 rokov na 2 roky
  • Vozidlo v súkromnom vlastníctve sa tiež môže používať na služobné cesty, v tomto prípade konateľ alebo zamestnanec spoločnosti môže započítať 0,193€ bez DPH/km ako poplatok za opotrebovanie vozidla a náklady na benzín, sú to náklady na zníženie daňového základu

Poskytujeme komplexné služby od kontroly originality vozidla až po vydanie slovenskej ŠPZ vozidla.